صفحه اصلی درباره ما محصولات کیفیت پشتیبانی الکتروموتورهای خاص درصنایع تماس با ما
نقشه سایت فارسی English

شرکت آرین صنعت تولید کننده انواع الکتروموتور تکفاز و سه فاز و محصولات خودروئی آلترناتور و استارت

دفتر مرکزی : تهران - خيابان احمد قصير (بخارست)- خيابان شانزدهم - شماره 20- طبقه سوم  

تلفن : 93 و 88734392-021             فکس : 88734391-021

صفحه اصلی

درباره ما

محصولاتقطعات خودروئی

الکتروموتورالکتروموتورهای استاندارد
تکفازدوپل و چهارپل


سه فاز دوپل و چهارپل


تکفاز و سه فازشش پل


سه فاز دالاندرالکتروموتورهای خاص
سه فاز دالاندر


ترمزدار


فن کوئلی


تهویه


کولر آبی


مخصوص پمپمشخصات ابعادی و مکانیکی
مشخصات ابعادی

B3 , B14


مشخصات ابعادی

B5کیفیتآزمایشگاه

گواهینامه ها

تضمین کیفیتپشتیبانی

الکتروموتوره ای خاص در صنایع

تماس با مافروش ویژه دینام ( آلترناتور ) خودروئی